Invertir a Andorra

Les recents reformes fiscals aprovades el que la converteixen en una molt interessant jurisdicció per la creació de negocis i d'activitat amb projecció internacional.

L'evolució d'Andorra en els darrers anys en matèria d'homologació fiscal i financera ha estat molt significativa el que ha permès assolir l'actual consideració per part dels països veïns d'Andorra, les potents economies de França i Espanya que no la consideren actualment com a paradís fiscal a cap efecte i els acords per evitar la doble imposició (CDI) amb França i Espanya està en vigor des del 01/07/2015 i el 26/02/2016 respectivament.

A més dels CDI, amb França i Espanya també estan en vigor els signats amb Luxemburg (07/03/2016) i Liechtenstein (21/11/2016), la República de Portugal (23/04/2017) i Emirats Àrabs Units (01/08/2017) i queda pendent de ratificació el signat amb la República de Malta.
La entrada en vigor de las figures impositives en Andorra ha estat la que s'exposa a continuació:

Impost de societats (10%) - Gener 2012

IGI (4,5%) (equivalent a IVA/TVA) - Gener 2013

IRPF (10%) - Gener 2015

En matèria d'homologació financera Andorra té signat el conveni multilateral d'intercanvi automàtic d'informació financera i fiscal que entra en vigor l'1 de gener de 2018 amb les dades corresponents a 1 de gener de 2017.

Addicionalment Andorra té signats TIEA amb 24 països entre els que figuren Espanya, França, Portugal i Argentina que són els països amb major relació econòmica.

En els propers mesos es preveu l'entrada a tràmit parlamentari de la llei d'auditoria de comptes vinculada a la llei de societats.

Trobareu més informació en relació a invertir a Andorra en el següent enllaç (oficial): www.actua.ad/invertir-a-andorra